Bacaan Ali Al-Hudzaifi (30 Juz)

BACAAN ALQURAN

oleh Syeikh Ali bin Abdurrahman al-Hudzaifi

Riwayat: Hafsh dari ‘Ashim


01. Surah al-Fatihah (Pembukaan)

02. Surah al-Baqarah (Sapi Betina)

03. Surah Ali Imran (Keluarga Imran)

04. Surah an-Nisa’ (Wanita)

05. Surah al-Maidah (Jamuan (Hidangan Makan))

06. Surah Al-An’am (Binatang Ternak)

07. Surah Al-A’raf (Tempat Yang Tertinggi)

08. Surah Al-Anfal (Harta Rampasan Perang)

09. Surah At-Taubah (Pengampunan)

10. Surah Yunus (Nabi Yunus)

11. Surah Hud (Nabi Hud)

12. Surah Yusuf (Nabi Yusuf)

13. Surah Ar-Ra’d (Guruh (Petir))

14. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim)

15. Surah Al-Hijr (Al Hijr (Nama Gunung))

16. Surah An-Nahl (Lebah)

17. Surah Al-Isra’ (Memperjalankan Di Waktu Malam)

18. Surah Al-Kahf (Penghuni-Penghuni Gua)

19. Surah Maryam (Maryam (Maria))

20. Surah Ta Ha (Ta Ha)

21. Surah Al-Anbiya (Nabi-Nabi)

22. Surah Al-Hajj (Haji)

23. Surah Al-Mu’minun (Orang-Orang Mukmin)

24. Surah An-Nur (Cahaya)

25. Surah Al-Furqan (Pembeda)

26. Surah Asy-Syu’ara’ (Penyair)

27. Surah An-Naml (Semut)

28. Surah Al-Qasas (Cerita)

29. Surah Al-‘Ankabut (Laba-Laba)

30. Surah Ar-Rum (Bangsa Romawi)

31. Surah Luqman (Keluarga Luqman)

32. Surah As-Sajdah (Sajdah)

33. Surah Al-Ahzab (Golongan-Golongan Yang Bersekutu)

34. Surah Saba’ (Kaum Saba’)

35. Surah Fatir (Pencipta)

36. Surah Ya Sin (Yaasiin)

37. Surah As-Saffat (Barisan-Barisan)

38. Surah Sad (Shaad)

39. Surah Az-Zumar (Rombongan-Rombongan)

40. Surah Al-Mu’min (Orang Yang Beriman)

41. Surah Fussilat (Yang Dijelaskan)

42. Surah Asy-Syura (Musyawarah)

43. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan)

44. Surah Ad-Dukhan (Kabut)

45. Surah Al-Jasiyah (Yang Bertekuk Lutut)

46. Surah Al-Ahqaf (Bukit-Bukit Pasir)

47. Surah Muhammad (Nabi Muhammad)

48. Surah Al-Fath (Kemenangan)

49. Surah Al-Hujurat (Kamar-Kamar)

50. Surah Qaf (Qaaf)

51. Surah Az-Zariyat (Angin Yang Menerbangkan)

52. Surah At-Tur (Bukit)

53. Surah An-Najm (Bintang)

54. Surah Al-Qamar (Bulan)

55. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)

56. Surah Al-Waqi’ah (Hari Kiamat)

57. Surah Al-Hadid (Besi)

58. Surah Al-Mujadilah (Wanita Yang Mengajukan Gugatan)

59. Surah Al-Hasyr (Pengusiran)

60. Surah Al-Mumtahanah (Wanita Yang Diuji)

61. Surah As-Saff (Satu Barisan)

62. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jum’at)

63. Surah Al-Munafiqun (Orang-Orang Yang Munafik)

64. Surah At-Tagabun (Hari Dinampakkan Kesalahan-Kesalahan)

65. Surah At-Talaq (Talak)

66. Surah At-Tahrim (Mengharamkan)

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)

68. Surah Al-Qalam (Pena)

69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat)

70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik)

71. Surah Nuh (Nuh)

72. Surah Al-Jinn (Jin)

73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut)

74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul)

75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat)

76. Surah Al-Insan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)

79. Surah An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

81. Surah At-Takwir (Menggulung)

82. Surah Al-Infitar (Terbelah)

83. Surah Al-Muthaffifin (Orang-Orang Yang Curang)

84. Surah Al-Insyiqaq (Terbelah)

85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)

86. Surah At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari)

87. Surah Al-A’la (Yang Paling Tinggi)

88. Surah Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)

89. Surah Al-Fajr (Fajar)

90. Surah Al-Balad (Negeri)

91. Surah Asy-Syams (Matahari)

92. Surah Al-Lail (Malam)

93. Surah Ad-Duha (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))

94. Surah Al-Insyirah (Melapangkan)

95. Surah At-Tin (Buah Tin)

96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)

97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan)

98. Surah Al-Bayyinah (Pembuktian)

99. Surah Az-Zalzalah (Kegoncangan)

100. Surah Al-‘Adiyat (Berlari Kencang)

101. Surah Al-Qari’ah (Hari Kiamat)

102. Surah At-Takasur (Bermegah-Megahan)

103. Surah Al-‘Asr (Masa/Waktu)

104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)

105. Surah Al-Fil (Gajah)

106. Surah Quraisy (Suku Quraisy)

107. Surah Al-Ma’un (Barang-Barang Yang Berguna)

108. Surah Al-Kautsar (Nikmat Yang Berlimpah)

109. Surah Al-Kafirun (Orang-Orang Kafir)

110. Surah An-Nasr (Pertolongan)

111. Surah Al-Lahab/Al-Masad (Gejolak Api/ Sabut)

112. Surah Al-Ikhlas (Ikhlas)

113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh)

114. Surah An-Nas (Manusia)

Bacaan Dr. Aiman Rusydi

BACAAN ALQURAN

oleh Dr. Aiman Rusydi Suwaid

01. Surah al-Fatihah (Pembukaan)

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)

68. Surah Al-Qalam (Pena)

69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat)

70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik)

71. Surah Nuh (Nuh)

72. Surah Al-Jinn (Jin)

73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut)

74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul)

75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat)

76. Surah Al-Insan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)

79. Surah An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

81. Surah At-Takwir (Menggulung)

82. Surah Al-Infitar (Terbelah)

83. Surah Al-Muthaffifin (Orang-Orang Yang Curang)

84. Surah Al-Insyiqaq (Terbelah)

85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)

86. Surah At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari)

87. Surah Al-A’la (Yang Paling Tinggi)

88. Surah Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)

89. Surah Al-Fajr (Fajar)

90. Surah Al-Balad (Negeri)

91. Surah Asy-Syams (Matahari)

92. Surah Al-Lail (Malam)

93. Surah Ad-Duha (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))

94. Surah Al-Insyirah (Melapangkan)

95. Surah At-Tin (Buah Tin)

96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)

97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan)

98. Surah Al-Bayyinah (Pembuktian)

99. Surah Az-Zalzalah (Kegoncangan)

100. Surah Al-‘Adiyat (Berlari Kencang)

101. Surah Al-Qari’ah (Hari Kiamat)

102. Surah At-Takasur (Bermegah-Megahan)

103. Surah Al-‘Asr (Masa/Waktu)

104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)

105. Surah Al-Fil (Gajah)

106. Surah Quraisy (Suku Quraisy)

107. Surah Al-Ma’un (Barang-Barang Yang Berguna)

108. Surah Al-Kautsar (Nikmat Yang Berlimpah)

109. Surah Al-Kafirun (Orang-Orang Kafir)

110. Surah An-Nasr (Pertolongan)

111. Surah Al-Lahab/Al-Masad (Gejolak Api/ Sabut)

112. Surah Al-Ikhlas (Ikhlas)

113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh)

114. Surah An-Nas (Manusia)

Bacaan Ali Al-Hudzaifi

BACAAN ALQURAN

oleh Syeikh Ali bin Abdurrahman al-Hudzaifi

01. Surah al-Fatihah (Pembukaan)

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)

68. Surah Al-Qalam (Pena)

69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat)

70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik)

71. Surah Nuh (Nuh)

72. Surah Al-Jinn (Jin)

73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut)

74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul)

75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat)

76. Surah Al-Insan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)

79. Surah An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

81. Surah At-Takwir (Menggulung)

82. Surah Al-Infitar (Terbelah)

83. Surah Al-Muthaffifin (Orang-Orang Yang Curang)

84. Surah Al-Insyiqaq (Terbelah)

85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)

86. Surah At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari)

87. Surah Al-A’la (Yang Paling Tinggi)

88. Surah Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)

89. Surah Al-Fajr (Fajar)

90. Surah Al-Balad (Negeri)

91. Surah Asy-Syams (Matahari)

92. Surah Al-Lail (Malam)

93. Surah Ad-Duha (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))

94. Surah Al-Insyirah (Melapangkan)

95. Surah At-Tin (Buah Tin)

96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)

97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan)

98. Surah Al-Bayyinah (Pembuktian)

99. Surah Az-Zalzalah (Kegoncangan)

100. Surah Al-‘Adiyat (Berlari Kencang)

101. Surah Al-Qari’ah (Hari Kiamat)

102. Surah At-Takasur (Bermegah-Megahan)

103. Surah Al-‘Asr (Masa/Waktu)

104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)

105. Surah Al-Fil (Gajah)

106. Surah Quraisy (Suku Quraisy)

107. Surah Al-Ma’un (Barang-Barang Yang Berguna)

108. Surah Al-Kautsar (Nikmat Yang Berlimpah)

109. Surah Al-Kafirun (Orang-Orang Kafir)

110. Surah An-Nasr (Pertolongan)

111. Surah Al-Lahab/Al-Masad (Gejolak Api/ Sabut)

112. Surah Al-Ikhlas (Ikhlas)

113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh)

114. Surah An-Nas (Manusia)