Bacaan Ali Al-Hudzaifi (30 Juz)

BACAAN ALQURAN oleh Syeikh Ali bin Abdurrahman al-Hudzaifi Riwayat: Hafsh dari ‘Ashim 01. Surah al-Fatihah (Pembukaan) 02. Surah al-Baqarah (Sapi Betina) 03. Surah Ali Imran (Keluarga Imran) 04. Surah an-Nisa’ (Wanita) 05. Surah al-Maidah (Jamuan (Hidangan Makan)) 06. Surah Al-An’am (Binatang Ternak) 07. Surah Al-A’raf (Tempat Yang Tertinggi) 08. Surah Al-Anfal (Harta Rampasan Perang) 09. […]

Bacaan Dr. Aiman Rusydi

BACAAN ALQURAN oleh Dr. Aiman Rusydi Suwaid 01. Surah al-Fatihah (Pembukaan) 67. Surah Al-Mulk (Kerajaan) 68. Surah Al-Qalam (Pena) 69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat) 70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik) 71. Surah Nuh (Nuh) 72. Surah Al-Jinn (Jin) 73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut) 74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul) 75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat) 76. […]

Bacaan Ali Al-Hudzaifi

BACAAN ALQURAN oleh Syeikh Ali bin Abdurrahman al-Hudzaifi 01. Surah al-Fatihah (Pembukaan) 67. Surah Al-Mulk (Kerajaan) 68. Surah Al-Qalam (Pena) 69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat) 70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik) 71. Surah Nuh (Nuh) 72. Surah Al-Jinn (Jin) 73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut) 74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul) 75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat) […]