Bacaan Ali Al-Hudzaifi

BACAAN ALQURAN

oleh Syeikh Ali bin Abdurrahman al-Hudzaifi

01. Surah al-Fatihah (Pembukaan)

67. Surah Al-Mulk (Kerajaan)

68. Surah Al-Qalam (Pena)

69. Surah Al-Haqqah (Hari Kiamat)

70. Surah Al-Ma’arij (Tempat Naik)

71. Surah Nuh (Nuh)

72. Surah Al-Jinn (Jin)

73. Surah Al-Muzzammil (Orang Yang Berselimut)

74. Surah Al-Muddassir (Orang Yang Berkemul)

75. Surah Al-Qiyamah (Hari Kiamat)

76. Surah Al-Insan (Manusia)

77. Surah Al-Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)

78. Surah An-Naba’ (Berita Besar)

79. Surah An-Nazi’at (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)

80. Surah ‘Abasa (Ia Bermuka Masam)

81. Surah At-Takwir (Menggulung)

82. Surah Al-Infitar (Terbelah)

83. Surah Al-Muthaffifin (Orang-Orang Yang Curang)

84. Surah Al-Insyiqaq (Terbelah)

85. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang)

86. Surah At-Tariq (Yang Datang Di Malam Hari)

87. Surah Al-A’la (Yang Paling Tinggi)

88. Surah Al-Gasyiyah (Hari Pembalasan)

89. Surah Al-Fajr (Fajar)

90. Surah Al-Balad (Negeri)

91. Surah Asy-Syams (Matahari)

92. Surah Al-Lail (Malam)

93. Surah Ad-Duha (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik (Dhuha))

94. Surah Al-Insyirah (Melapangkan)

95. Surah At-Tin (Buah Tin)

96. Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah)

97. Surah Al-Qadr (Kemuliaan)

98. Surah Al-Bayyinah (Pembuktian)

99. Surah Az-Zalzalah (Kegoncangan)

100. Surah Al-‘Adiyat (Berlari Kencang)

101. Surah Al-Qari’ah (Hari Kiamat)

102. Surah At-Takasur (Bermegah-Megahan)

103. Surah Al-‘Asr (Masa/Waktu)

104. Surah Al-Humazah (Pengumpat)

105. Surah Al-Fil (Gajah)

106. Surah Quraisy (Suku Quraisy)

107. Surah Al-Ma’un (Barang-Barang Yang Berguna)

108. Surah Al-Kautsar (Nikmat Yang Berlimpah)

109. Surah Al-Kafirun (Orang-Orang Kafir)

110. Surah An-Nasr (Pertolongan)

111. Surah Al-Lahab/Al-Masad (Gejolak Api/ Sabut)

112. Surah Al-Ikhlas (Ikhlas)

113. Surah Al-Falaq (Waktu Subuh)

114. Surah An-Nas (Manusia)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *